خط سوم

آن خط سوم منم

خط سوم

آن خط سوم منم

گفتند: ما را تفسیر قرآن بساز. گفتم: تفسیر ما چنان است که می‌دانید. نی از محمد! و نی از خدا! این «من» نیز منکر می‌شود مرا. می‌گویمش: چون منکری، رها کن، برو. ما را چه صداع (دردسر) می‌دهی؟ می‌گوید: نی. نروم! سخن من فهم نمی‌کند. چنان که آن خطاط سه گونه خط نوشتی: یکی او خواندی، لا غیر ... یکی را هم او خواندی هم غیر او ... یکی نه او خواندی نه غیر او. آن خط سوم منم که سخن گویم. نه من دانم، نه غیر من

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود تفسیر قرآن» ثبت شده است

تفسیر آیت اله محمد صادقی تهرانی را می توان بهترین و با ارزش ترین تفسیر طول تاریخ دانست که در سی مجلد و به زبان عربی نگاشته شده است. شما می توانید مختصر این تفسیر را به فارسی و در پنج جلد از اینجا دانلود کنید.