خط سوم

آن خط سوم منم

خط سوم

آن خط سوم منم

گفتند: ما را تفسیر قرآن بساز. گفتم: تفسیر ما چنان است که می‌دانید. نی از محمد! و نی از خدا! این «من» نیز منکر می‌شود مرا. می‌گویمش: چون منکری، رها کن، برو. ما را چه صداع (دردسر) می‌دهی؟ می‌گوید: نی. نروم! سخن من فهم نمی‌کند. چنان که آن خطاط سه گونه خط نوشتی: یکی او خواندی، لا غیر ... یکی را هم او خواندی هم غیر او ... یکی نه او خواندی نه غیر او. آن خط سوم منم که سخن گویم. نه من دانم، نه غیر من

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «درمان صدای گوش» ثبت شده است

صدای سوت و وزوز گوش ناشی از صفرای سوخته و یا سودا است و برای درمان آن استفاده از موارد زیر توصیه می شود :

الف)سرکه انگبین ( ۲ واحد عرق نعنا + ۲ واحد عسل + ۱ واحدسرکه انگور طبیعی ) یک سوم لیوان از این شربت ریخته و باقی را آب ریخته و شبها یکساعت بعد از شام میل شود(۱۲۰ شب)